Volební program Změny pro Prahu 12

 

2010 – 2014

 

Vážení spoluobčané,

 

místní politika je na rozdíl od vysoké politiky naše každodenní zkušenost ať již spokojenost, či nespokojenost s místem, kde (a jak) žijeme. Náš volební program vychází ze zkušeností našich současných sedmi opozičních zastupitelů s prací v naší obci a zohledňuje připomínky a přání Vás občanů, které zastupujeme.

 

Úřad pro občany

Starosti ve veřejném prostoru jsou i starostmi starosty

 

Průhledné a efektivní hospodaření

 

 

Promyšlená výstavba

 

Zvýšíme atraktivitu naší obce

 

Doprava, která pomáhá, ale neobtěžuje

 

Životní prostředí

 

Zlepšíme bezpečnost pro občany

 

Zdravotnictví a sociální péče

Naše obec není jen pro bohaté, zdravé a schopné…

 

Podnikání

·         Chceme podpořit rozvoj chybějících služeb, řemesel a drobného podnikání (zejména v přirozených centrech a na sídlištích)

·         Zprůhledníme výběrová řízení a zajistíme rovný, transparentní přístup k zakázkám městské části

·         Podpoříme podnikání formou přijatelných nájmů a zviditelníme firmy na webu městské části

·         Podpoříme podnikání začínajících místních firem

·         Pro podnikání vytipujeme plochy zejména ve stávajících dosluhujících výrobních areálech a ve vhodných lokalitách v blízkosti stávajících rozvojových ploch

 

Školství, kultura a volný čas

·         Dobrá škola je podmínkou dobré budoucnosti. Zasadíme se o dostatečnou kapacitu mateřských školek (a to i o prázdninách). Neprodáme žádné školní budovy z majetku obce. Zamezíme chystanému prodeji školy K Lesu.

·         Podpoříme využití škol a školních sportovišť pro volný čas dětí i dospělých

·         Podpoříme hodnotné kulturní akce jako je například divadlo v přírodě

·         Památkám v městské části dáme novou kulturní dimenzi (např. založení Muzea pražského vinařství v historickém Viničném domě ve starých Modřanech)

·         Přednostně podpoříme aktivity těch klubů nebo občanských a zájmových sdružení, které nabízejí finančně dostupné využití volného času pro mládež. Fandíme spolkovému životu.

·         Budeme udržovat a rozšiřovat stávající sportoviště a zajistíme jejich údržbu a správu

·         Zahájíme přípravu výstavby plaveckého stadionu

·         Chceme rozšířit a funkčně propojit stávající stezky pro cyklisty a všechny lidi na kolečkách na území naší městské části: zkulturníme břeh Vltavy

·         Jsme proti hazardu a podnikneme všechny legální cesty pro omezení hazardu na území městské části.

 

 

KDYŽ ZMĚNA, TAK K LEPŠÍMU